Wat je ziet is slechts het topje van de ijsberg:

De tijd dat de bedrijfswebsite een 'ding' was dat los stond van de gewone bedrijfsprocessen is al lang voorbij.
Voor steeds meer bedrijven is de website de motor geworden van de bedrijfsprocessen. Hij is essentieel voor de marketing, de verkoop, de logistiek,... en is nu vaak hun  belangrijkste reclame- en communicatietool. Hij kan het verschil maken tussen winnen of verliezen.
U neemt het bouwen van uw website dan ook best héél serieus.
U laat dat uiteraard niet meer over aan het neefje dat goed overweg kan met computers...

Het bouwen van een écht renderende website is complex. Wat u op uw scherm ziet, is slechts het topje van de ijsberg. 90 % van de activiteiten die onontbeerlijk zijn om tot een killer-site te komen, bevinden zich onder de waterlijn. Een website bouwen is méér dan ooit teamwerk geworden. Teamwerk uitgevoerd door specialisten met ervaring en met elk hun eigen specialisatie en expertise.

Het Mink-team behandelt het bouwen van uw website op die manier: Mink is Google Partner

01Analysis & Goals

Analysis & Goals

Hoe scoort uw bestaande website in de huidige webomgeving ?
Vraag hier uw vrijblijvend WICC-rapport die uw website analyseert op 70 parameters.

De start van een webproject is cruciaal voor het welslagen ervan. Het vergt een holistische visie die met àlle bepalende factoren rekening houdt. Product, design, imago, boodschap, doelgroep,... Dat is de taak van ervaren marketing-, communicatie- en reclamespecialisten en niet zozeer van webdesigners.

Een gedegen onderzoek van de concurrentiële (web)omgeving is daarbij een absolute must. Ook een objectieve meting van de prestaties van de bestaande website hoort daarbij. Mink ontwikkelde daarvoor een eigen tool, nl. het WICC-rapport die uw website objectief beoordeelt op een 70-tal parameters en daaraan ook een numerieke score koppelt.

Daarnaast is er uiteraard de Google-ranking die zo belangrijk is om bezoekers naar uw site te krijgen; daarvoor hanteren we onze extensieve SEO-analysetool die de pijnpunten van de bestaande site ongenadig naar boven brengt.

In samenspraak met de klant en met zijn wensen, formuleren we dan kristalheldere doelstellingen. Want wie geen doel heeft, kan ook niet bepalen wat de juiste weg ernaartoe is.

02Architecture & Engineering

Architecture & Engineering

Is de architectuur van uw website nog van deze tijd ?
Vraag hier de aanbevelingen van onze Web-engineers.

Als basis van bijna al onze websites opteren we sinds 2008 voor het DRUPAL-platform. Het is een open source CMS-systeem dat sinds 2001 bestaat, aan zijn 8ste editie toe is en waar intussen miljoenen websites op draaien. Het is wereldwijd het meest succesvolle CMS-platform, zeker bij sites die veel content moeten kunnen dragen.

Drupal wordt alsmaar verder ontwikkeld door een zeer grote community. Het biedt o.a. volgende voordelen:

 • SEO is als het ware ‘ingebakken’ in Drupal. Drupal websites scoren met hun SEO-vriendelijke URL’s dan ook globaal beter in Google.
 • Het eenvoudige WYSIWYG-CMS (Content Management Systeem) laat toe om zelf uw website volledig te beheren, aan te vullen en te wijzigen.
 • Er bestaan talloze extensies en modules die op veel gewenste functionaliteiten een antwoord bieden.
 • Drupal is heel flexibel en uitbreidbaar.
 • Het is veilig en stabiel.
 • Het biedt een verfijnd toegangrechtenbeheer en uitgebreide taxonomie-instellingen.
 • Last but not least: Drupal is een uitstekend platform voor responsive design, waardoor de website zich automatisch aanpast aan het formaat van het device waarop men surft: desktop, laptop, tablet of smartphone.

03Usability

Usability

Biedt uw website een goede gebruikservaring ?
Vraag hier onze usabilty diagnose.

Mink hanteert altijd dezelfde vuistregel om de usability (gebruiksvriendelijkheid) van een website te beoordelen.
“Kan de gebruiker in maximaal 3 klikken een antwoord vinden
op zijn vraag ?”

Indien ja, dan is de usability van de website ok, indien niet, dan is hij voor verbetering vatbaar.

In een ideale wereld is een goede usability een natuurlijk gevolg van een goede analyse, heldere doelstellingen, sprekende copywriting en een trefzeker grafisch design.

Externe factoren die de usability kunnen bedreigen zijn de laadsnelheid van de website en het device waarop gesurfd wordt. Het automatische responsive design dient in sommige gevallen aangepast te worden om aan de maximum 3 klikken-regel te voldoen.

Ook bugs in de website-code kunnen voor een nare gebruikservaring zorgen. Om die reden worden onze websites altijd met aangepaste software getest en zijn ze W3C-validated.

De usability van een website bij de gebruiker wordt door Mink standaard getest door een panel van proefpersonen. Indien gewenst kan ook eye-tracking worden ingezet.

04Web Art Direction

Web Art Direction

Is de look & feel van uw website in overeenstemming met uw gewenste imago ?
Vraag hier de opinie van onze art directors.

Voor web art directors liggen de zaken nog moeilijker dan voor de gewone art
director. De ultieme controle over de look & feel van een website ligt immers bij de websurfer zelf en de technische mogelijkheden van zijn of haar computer, tablet of smartphone. Het ontwerpen van een website die er goed uitziet en die beantwoordt aan de huisstijl, zit ‘m dus ook in het vakkundig pareren van... beperkingen. Beperkingen zoals o.a. schermgroottes en andere lokale of persoonlijke instellingen bij de surfer ; maar ook grafische beperkingen van de verschillende programmeertalen, de instellingen bij het groeiend aantal browsers, enz...

“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden” mag dan al waar zijn en voor de menselijke surfer van belang zijn, maar in het SEO-verhaal is het impact van een beeld veel kleiner. Zoekmachines zijn op tekst gericht en houden minder rekening met beelden om bepaalde websites als relevant te bestempelen en een goede plaats in de zoekresultaten te geven, tenzij ze van de correcte alt-tags voorzien zijn.

Door al deze beperkingen is de taak van de web art director echter nog essentiëler dan in het meeste grafische werk. In een snelle en vluchtige omgeving kan u immers enkel scoren met de juiste, originele beelden die relevant zijn voor uw boodschap én de nodige stopping power hebben. Met het zoveelste Shutterstock-beeld zal dat niet lukken. Dat maakt het grote verschil tussen web design en web art direction.

05Web Copywriting

Web Copywriting

Zijn de teksten van uw website effectief ?
Vraag hier de aanbevelingen van onze copywriters.

Teksten schrijven voor het web is anders dan voor gedrukte media. Surfers willen nóg sneller door uw informatie lopen dan offline lezers. Gebalde, trefzekere taal is hier nog meer een must dan elders. Koppen en tussenkoppen moeten weloverwogen geplaatst en geformuleerd worden. Daarnaast heeft de web copywriter geen enkele controle over de leesvolgorde of leesrichting. Daarom moet elke webpagina textueel op zichzelf kunnen staan.

Maar teksten op het web worden door nog een ander paar “ogen” gelezen: de ogen van de zoekrobot. Webteksten worden door spiders gescand, gecontroleerd, gewogen, vergeleken en geïndexeerd. Een groot deel van copywriting for the web speelt zich daarom af in de broncode van uw webpagina’s. Deze bevatten ook teksten en woordencombinaties, specifiek geschreven voor spiders.

Zoekmachines houden van content en dus van tekst; eigenlijk “lezen” zoekmachines enkel maar tekst, want in zijn spider- of robotvisie zijn foto’s en grafische elementen objecten die in de weg staan van de tekst. Om een hoge ranking in de Google-lijst te krijgen, is webtechnische copywriting dan ook van het allerhoogste belang.

Daarnaast is de correcte “tone of voice” essentieel voor de user-experience, de branding en de conversies.

06Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

Wat kan u doen om hoger te ranken in Google ?
Vraag hier het advies van onze SEO-experts.

SEO of Search Engine Optimization (zoekmachine optimalisatie) is voor leken één van de meest “ongrijpbare” technologieën op de internet-markt.

SEO vervult de P van Plaats in het internet-marketingverhaal. Vandaar het belang ervan. Wie slechts op de 350-ste plaats in de zoekresultaten opduikt, wordt automatisch niet gevonden en kan niets verkopen. Hoe mooi of aantrekkelijk zijn of haar webwinkel ook mag zijn.

Over SEO doen de wildste geruchten de ronde en de meeste SEO-”specialisten” doen hun best om daar zo geheimzinnig mogelijk over te doen. Ze worden daarbij goed geholpen door de gesloten sfinx-houding die Google aanneemt ten aanzien van zijn eigen zoekcriteria, die bovendien permanent in evolutie zijn. Wat vandaag waar is, is dat morgen niet meer noodzakelijk. Vandaar ook dat in deze materie door geen enkel SEO-bedrijf sluitende garanties gegeven worden.

Belangrijk in deze is dat men SEO structureel aanpakt, op alle niveaus doortrekt en permanent monitort.

07Conversion Analysyis & Improvement

En dan gaat de website online... spannend !

Mink laat u hierna niet in de steek. Uw website wordt desgewenst permanent gemonitord op zijn technische prestaties (laadt hij wel snel genoeg, geeft hij niet teveel 401-fouten, laat de webserver niet teveel steken vallen,...). Daarnaast wordt hij ook permanent gevolgd op zijn communicatieve prestaties.

 • Vervult hij zijn doelen wel die vooraf gepreciseerd werden ?
 • Trekt hij wel het beoogde doelpubliek aan ?
 • Zorgt hij voor concrete vragen, conversies en verkoop,... ?
 • Haalt hij op termijn wel de Google-ranking die hij verdient ?

Kortom: haalt hij zijn verwachte ROI ?

Naast Google Analytics gebruikt Mink hiervoor diverse andere software om uw website op de voet te volgen. En - dat spreekt vanzelf - indien nodig brengen we de nodige verbeteringen aan, die op hun beurt getest worden op hun effectiviteit.

08Online & Offline promoting

Op zoek naar een succesvolle strategie voor de promotie van uw website ?
Contacteer ons hier voor een afspraak.

Zeker in het begin kan een beetje pushmarketing geen kwaad om de nieuwe website de nodige bekendheid en kritische massa te geven.
Al naargelang het geval stelt Mink een aangepaste campagne voor om de website te promoten via online en offline media. Dat kan ongeveer alles bevatten: klassieke media als radio en TV, geschreven pers, affichage,... en/of Google Adwords, e-mailmarketing, affiliate marketing, bannering,... of campagnes via de social media als Facebook, Pinterest, LinkedIn, You Tube,...

Voor Google slaagden we voor alle examens en behaalden we het certificaat ‘Google Partner’ .

Google Partner