Work

Naargelang hun marketing- en communicatiedoelstelling kunnen we websites indelen in 4 types.

Precies door hun doelstelling, creëren ze een eigen communicatief kader en dito verwachtingen bij de bezoeker. Bij een informatieve site over financiële diensten is het bijvoorbeeld niet gepast om plots met een commercieel voorstel op de proppen te komen. Dat doet immers meteen twijfelen aan de objectiviteit en geloofwaardigheid van de informatie, de website en uiteindelijk ook het bedrijf dat erachter staat.

Vandaar het belang om de hoofddoelstelling (en secundaire doelstellingen) van de website zorgvuldig te definiëren, zodat alle communicatie-elementen (tekst, kleur, design, tone of voice, illustraties,..) coherent en natuurlijk bij elkaar passen.